Voor wie?

Dagbesteding de Bosrand is gevestigd in Ter Apel. Het is een plek waar kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen welkom zijn die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. In een groene en ruimtelijke omgeving worden tal van activiteiten geboden, gericht op ontwikkeling, educatie en ontspanning. De kracht van onze dagbesteding zit in de kleinschalige en individueel afgestemde zorg.

Binnen de dagbesteding is plek voor kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Kinderen/jeugdigen (jong) volwassenen kunnen vastgelopen zijn op school of bij een klinische (dag-)behandeling. Anderen zijn niet in de mogelijkheid om onderwijs te volgen en/of hebben extra ondersteuning nodig tijdens de middag- of dagindeling. Wij werken in verschillende groepen en kijken hierbij naar de persoonlijke behoefte van het individu. Aantal kinderen/jeugdigen/(jong) volwassenen in de opstartfase bedraagt minimaal 6.

Er is voldoende afwisseling in het activiteitenaanbod, zodat kinderen/jongeren samen met ons kunnen gaan onderzoeken wat hun talenten zijn. Wij bieden onze activiteiten veelal aan in de vorm van workshops, tevens richten wij ons op het aanbieden van educatieve activiteiten in samenwerking met een leerkracht.