Electronica gebruik

Bij Dagbesteding de Bosrand staat de sociaal/emotionele ontwikkeling als een van onze hoofddoelen centraal. Wij vinden het daarom belangrijk om interactie tussen deelnemers zoveel mogelijk te stimuleren. Veel deelnemers maken gebruik van elektronica (denk aan telefoon, tablet, spelcomputer, etc). Om te zorgen voor een juiste balans tussen eigen invulling van vrije tijd, bevorderen van sociale ontwikkeling en veiligheid zijn er richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen stelt de medewerkers in staat om elektronica gebruik te reguleren. Uiteraard is maatwerk mogelijk, indien nodig kunnen ouders hiervoor persoonlijke afspraken maken via de aangewezen mentor.

Regels en afspraken

 1. De medewerker van Dagbesteding de Bosrand hanteert de regels.
 2. Het meenemen van welk apparaat dan ook valt onder eigen verantwoordelijkheid. Dagbesteding de Bosrand is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal.
 3. Het gebruik van elektronica is te allen tijde in overleg met de medewerker.
 4. Tijdens gezamenlijke activiteiten wordt alle apparatuur uitgezet.
 5. Het gebruik van elektronica is alleen toegestaan op de daarvoor afgesproken plek/ruimte (in overleg met de medewerker).
 6. De medewerker van Dagbesteding de Bosrand verstrekt géén toegang tot het wifi-netwerk. Indien er gebruik wordt gemaakt van een eigen dataverbinding (abonnement) of een openbaar wifi-netwerk draagt Dagbesteding de Bosrand geen verantwoording voor de activiteiten die het deelnemer online uitvoert. Wel wordt er toezicht gehouden (zie privacy).
 7. Het gebruik wordt middels dit protocol gereguleerd. Echter blijven ouders verantwoordelijk voor het adequaat gebruik van de elektronica. Dagbesteding de Bosrand verwacht dat ouders inschatten welke elektronica veilig gebruikt kan worden en dus wel of niet kan worden meegegeven tijdens deelname aan activiteiten binnen dagbesteding de Bosrand.
 8. Het gebruik van elektronica is gebonden aan de volgende voorwaarden. Het is het niet toegestaan om:
 • anderen te fotograferen/filmen en/of foto’s/video’s te verspreiden
 • sites te bezoeken met racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of pornografische strekking;
 • op interactieve sites uitingen te plaatsen met een racistisch, discriminerend, beledigend, aanstootgevend, vandalistisch, pornografisch karakter of die in strijd zijn met de huis- en omgangsregels van dagbesteding de Bosrand.
 • auteursrechtelijk beschermd materiaal te up- of downloaden;
 • via internet vanuit Dagbesteding de Bosrand handel te drijven.
 1. Wanneer geconstateerd wordt dat een van bovenstaande voorwaarden is overtreden kan toegang tot Dagbesteding de Bosrand worden geweigerd.
 2. In geval van lacunes in dit protocol beslist de bestuurder van dagbesteding de Bosrand.

Privacy

 1. Dagbesteding de Bosrand hecht waarde aan privacy van medewerkers en deelnemers. De Wet Bescherming Persoonsgegevens staat toe dat de begeleider controleert op onjuist gebruik dan wel misbruik van bedoelde voorzieningen (elektronica gebruik). Daarbij is het streven gericht op een goede balans tussen controle en privacybescherming.
 2. Het (openbare) netwerk is niet in eigen beheer. Dagbesteding de Bosrand kan geen uitspraak doen over welke gegevens door het netwerk worden geregistreerd en/of opgeslagen.