Missie/Visie

Dagbesteding de Bosrand biedt kleinschalige en persoonlijke begeleiding, waar er korte lijnen zijn tussen cliënt, haar/zijn omgeving en de medewerkers van Dagbesteding de Bosrand. Wij hebben aandacht voor het individu door een meer persoonlijke zorgverlening die is afgestemd op de krachten, talenten en sterke kanten van de deelnemer.

Wij werken vanuit de positieve psychologie met kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. De positieve psychologie richt zich vooral op positieve ervaringen en positieve eigenschappen van mensen. Wij gaan dan ook uit van de mogelijkheden van de kinderen/deelnemers. Samen gaan wij op zoek naar jouw krachten, talenten en sterke kanten. Vanuit dit startpunt kunnen we vervolgens gaan werken aan het aanleren en vergroten van vaardigheden. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid gestimuleerd. Dit is van belang om de best mogelijke kansen te creëren om te kunnen blijven participeren in de maatschappij.