Huisregels

 • Medewerkers, vrijwilligers, kinderen, jongeren en volwassenen gaan respectvol met elkaar om. Dit betekent dat er geen ongewenst lichamelijk contact of verbaal geweld plaatsvindt.
 • Wij zijn op tijd aanwezig.
 • Diefstal, agressie en ongewenste intimiteiten zijn verboden.
 • Het kind/de jongere/de volwassene dient zelf verzekerd te zijn tegen mogelijke schade die aan een ander toegebracht kan worden.
 • Drugs, alcohol en roken is verboden bij dagbesteding de Bosrand.
 • Het afmelden wegens omstandigheden geschied minimaal 24 uur van tevoren. Gebeurt dit niet, dan declareren we de kosten van die dag
 • Dagbesteding de Bosrand is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke spullen, behalve als anders is afgesproken in het begeleidingsplan.
 • Wij maken geen foto’s zonder uw mondelinge toestemming. Wij publiceren geen foto’s zonder uw schriftelijke toestemming.
 • Gereedschap wordt alleen onder toezicht van een medewerker/vrijwilliger gebruikt.
 • We pakken niets ongevraagd.
 • Diefstal is verboden.
 • We roepen de leiding wanneer we niet verder kunnen met het werk.
 • Indien iemand dagbesteding de Bosrand wil verlaten, dient dit doorgegeven te worden aan de begeleiding.
 • Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen zijn er niet.
 • We kunnen de huisregels in overleg met elkaar altijd aanpassen. Als we dat doen, schrijven we deze aanpassingen op en informeren we alle kinderen/jongeren/volwassenen hierover.

Omgangsregels:

 • Wij hebben respect voor elkaar, respect voor spullen van een ander.
 • Alle medewerkers van dagbesteding de Bosrand houden toezicht op de spullen van de cliënten en proberen beschadiging en verlies te voorkomen.
 • De eindverantwoordelijkheid van eventuele beschadiging of verlies van persoonlijke spullen ligt niet bij dagbesteding de Bosrand
 • Dagbesteding de Bosrand verwacht dat de spullen van de kinderen/jongeren voorzien zijn van hun naam.
 • Agressie in woorden en daden is niet toegestaan
 • Ongewenste intimiteiten zijn verboden
 • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd.
 • Wij houden rekening met ieders normen en waarden.
 • We laten elkaar uitspreken.
 • Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders.
 • We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen.
 • Kritiek bespreek je in de eerste instantie met je begeleider of mentor.
 • Voor eventuele klachten verwijzen we je naar onze klachtenprocedure.
 • Problemen bespreek je in de eerste instantie met je begeleider of mentor.