Procedure aanmelding

Informatie
Een geïnteresseerde kan contact opnemen met onze organisatie via telefoonnummer 0627208700 of via info@dagbestedingdebosrand.nl om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen met Dagbesteding de Bosrand.
Of u download het intakeformulier van de website, vult deze volledig in en stuurt deze met bijlagen naar info@dagbestedingdebosrand.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een gesprek.
Wachtlijst
Een deelnemer komt op de wachtlijst door een email te sturen naar info@dagbestedingdebosrand.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens:
– Naam
– Adres
– BSN nummer en indicatie (aantal dagdelen)
– Naam en telefoonnummer van de contactpersoon
– Voorkeur voor dagen/dagdelen
Er is op dit moment GEEN wachtlijst.
Plaatsing
Als er een plek vrij is neemt één van de medewerkers contact met u op voor een intakegesprek.
Evaluatie begeleidingsplan
Binnen 3 weken nadat de dagbesteding is opgestart neemt de mentor (van uw zoon/dochter) telefonisch contact met u op. Binnen deze 3 weken maakt de mentor een begeleidingsplan. Deze wordt na 3 maanden geëvalueerd.  Vervolgens wordt het begeleidingsplan aangepast en deze wordt jaarlijks of halfjaarlijks geëvalueerd en aangepast.
Tevredenheidsmeting
Elk jaar vragen we de deelnemers en/of ouders om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de tevredenheid. De resultaten worden gezamenlijk met alle deelnemers besproken.