Voor verwijzers

Als huisarts, hulpverlener, leraar, ketenpartner of zorgprofessional ben je soms samen met Dagbesteding de Bosrand betrokken bij een gezin, kind of (jong) volwassene.
Voor specifieke vragen over jeugdhulp/ondersteuning of om ons wat beter te leren kennen vind je hier meer informatie.

Welke zorg biedt Dagbesteding de Bosrand

Wij bieden dagbesteding en ambulante begeleiding/gezinsondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Wij zijn van mening dat als het om kinderen/jongeren gaat het vaak effectiever is om ook in de thuissituatie begeleiding op te starten. Problemen kunnen effect hebben op de thuissituatie, maar andersom kan ook het geval zijn. Deze ondersteuning in de thuissituatie wordt geboden vanuit hetzelfde team. Zo zijn er onderling korte lijnen en altijd vertrouwde gezichten.
Onze zorg is erop gericht dat problemen verdwijnen, verminderen of beter hanteerbaar worden in het dagelijks leven.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en (jong) volwassenen hun ontwikkeling zo goed mogelijk doorlopen. Hun kwaliteit van leven staat daarbij centraal. De belangrijkste samenwerking die wij hierbij aangaan is met de ouders/omgeving van het kind/de jongere, (jong) volwassene.

Ambulante begeleiding/Gezinsondersteuning

Wij bieden begeleiding bij een verscheidenheid aan moeilijkheden;
-somberheid en depressie
-angst en spanning
-eenzaamheid en sociale contacten
-zelfzorg
-zelfstandigheid en wonen
-studie en werk
-overprikkeling en overzicht
-kwetsbaarheid en krachten
-verlies en verdriet
-boosheid en emotieregulatie
-grip en autonomie
-weerbaarheid en onzekerheid
-opvoedondersteuning
-ondersteuning bij vrijetijdsbesteding
-financiën
-Begeleiding na een ingrijpende gebeurtenis (trauma)

Dagbesteding

Binnen de dagbesteding is plek voor kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking.
Kinderen/jeugdigen (jong) volwassenen kunnen vastgelopen zijn op school of bij een klinische (dag-)behandeling. Anderen zijn niet in de mogelijkheid om onderwijs te volgen en/of hebben extra ondersteuning nodig tijdens de middag- of dagindeling.
Er is voldoende afwisseling in het activiteitenaanbod, zodat kinderen/jongeren samen met ons kunnen gaan onderzoeken wat hun talenten zijn.
Wij bieden onze activiteiten veelal aan in de vorm van workshops, tevens richten wij ons op het aanbieden van educatieve activiteiten in samenwerking met een leerkracht.
Activiteiten die wij bieden;
-Groenactiviteiten
-Klussen
-Creatieve activiteiten
-Koken
-Computeractiviteiten
-School gerelateerde activiteiten
-Sport en bewegen.

Geen wachttijd
De periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning bedraagt maximaal 1 week.
Aanmelding: < 1 week
Intake: < 1 week
Start ambulante hulp < 1 week
Start dagbesteding < 1 week

Kwaliteit
Dagbesteding de Bosrand werkt voortdurend aan kwaliteit.
Medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen voortvloeiende uit de beroepsregistratie (SKJ) en nemen deel aan intervisie, bij- en nascholing.
Voor meer informatie zie: kwaliteit.

Gemeenten
Wij werken in de volgende gemeenten;
-Gemeente Westerwolde
-Gemeente Stadskanaal
-Gemeente Borger-Odoorn
-Gemeente Emmen

Doorverwijzen
Ben je toegangsmedewerker van de gemeente, IB-er binnen onderwijs, (jeugd)consulent, huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts, of jeugdarts, dan kun je direct naar ons verwijzen. Als de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk is, dan denken wij graag mee.

Contactpersonen
Wil je meer informatie?
Telefoonnummer: 0627208700
Algemeen e-mailadres: info@dagbestedingdebosrand.nl