Mentorschap

Om beter ontwikkelingsgericht te kunnen werken is maken wij gebruik van mentorschap binnen de dagbesteding. De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van de deelnemer. Dit doet de mentor door zelf te observeren en door de andere medewerkers te vragen naar wat zij gesignaleerd hebben. Hierdoor krijgt de mentor een duidelijk beeld van de ontwikkeling en het welbevinden van de deelnemer, om zo de deelnemer beter te kunnen ondersteunen en beter aan te kunnen sluiten bij de individuele behoeften.
Tevens is er met de invoering van het mentorschap een duidelijk aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Er wordt aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt wie de mentor van hun kind zal zijn.

Werkwijze
Het mentorschap zal na het intakegesprek met ouders verdeeld worden. De mentor plant een kennismakingsgesprek met ouder en deelnemer op de eerste dag van de start dagbesteding. Tijdens dit gesprek zal duidelijk uitgelegd worden wat mentorschap inhoudt.

Met vragen over het welbevinden en de ontwikkeling van de deelnemer kunnen de ouders/verzorgers nu bij de mentor terecht. Indien de mentor niet aanwezig is kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken met de mentor. Tevens fungeren de andere, wel aanwezige medewerkers, indien nodig als aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.
De mentor bespreekt zijn of haar bevindingen periodiek met de ouders/verzorgers, om zo de ouders/verzorgers op de hoogte te houden en een mooie koppeling te kunnen maken tussen de dagbesteding en de thuissituatie. Eventueel vervult de mentor indien dit nodig wordt geacht en ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven ook een rol in het contact leggen en onderhouden met andere professionals.
In het kort:
• Elk kind krijgt een mentor toegewezen.
• De mentor houdt zich bezig met de ontwikkeling en het welbevinden van de deelnemer.
• De mentor bespreekt zijn bevindingen periodiek met ouders/verzorgers.
• De mentor is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.
• De mentor vervult eventueel een rol in het contact leggen met andere professionals.
• De mentor werkt op de groep van de deelnemer.

Verdeling
Om de ontwikkeling van de deelnemer goed te kunnen volgen moet de mentor de deelnemer echt goed kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en de ontwikkeling van de deelnemer. De mentor is dan ook een medewerker die werkt op de groep van de deelnemer. De mentor hoeft niet één van de vaste gezichten van de stamgroep te zijn, maar moet de deelnemer wel regelmatig zien om het echt goed te kennen. Hier moet rekening mee gehouden worden tijdens de verdeling.

De verdeling van het mentorschap onder de pedagogisch medewerkers ziet er als volgt uit:
• Iedere vaste medewerker heeft eigen mentorkinderen.
• Ook de medewerkers met een tijdelijk contract van ten minste 6 maanden hebben eigen mentorkinderen.
• Mentor werkt op de groep van de deelnemer.
• Het mentorschap wordt in principe niet gewisseld op verzoek van ouders/verzorgers, medewerkers of de deelnemer zelf. In hele specifieke gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden op deze regel.