Uitsluitingscriteria

Onze dagbesteding is niet geschikt voor;

  • kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met (ernstige) verslavingsproblematiek.
  • kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met een geschiedenis van seksueel overschrijdend gedrag
  • kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen
  • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg)
  • kinderen, jeugdigen, (jong) volwassenen met een ernstige zintuigelijke beperking

Dit houdt voor ons niet in, dat kinderen/jongeren met deze problematiek bij voorbaat worden uitgesloten. Wij zijn van mening dat in sommige gevallen dit gedrag weer zou kunnen normaliseren en/of we gezamenlijk een oplossing zouden kunnen vinden.

Wel staat de veiligheid van de cliënt, hulpverleners en de overige zorgvragers voorop. De verwijzers, in samenspraak met ouders/verzorgers, directie, medewerker(s) en orthopedagoog van onze dagbesteding hebben hierbij een nadrukkelijke rol en gezamenlijke verantwoording.