Vergoedingen

  • De kosten van de dagbesteding kunnen worden vergoed uit het PGB. De deelnemer moet hiervoor wel in het bezit zijn van een leerplichtontheffing (indien van toepassing) en de functie dagbesteding hebben toegekend gekregen,
  • De kosten van de dagbesteding kunnen worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Wij hebben contracten met diverse gemeentes.
  • De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), neem hiervoor contact op met uw gemeente.