AVG regelement

Om de deelnemers van dagbesteding de Bosrand goed te kunnen begeleiden zijn allerlei gegevens nodig. Van elke deelnemer wordt daarom een digitaal persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres, verantwoordelijke/eerste contactpersoon, indicatiebesluit, begeleidingsplan, voortgangrapportages en informatie over het verleden. Al deze informatie is nodig om onze deelnemers zo optimaal mogelijk de dagbesteding aan te bieden en te kunnen begeleiden.

Rechten van deelnemers:
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonlijke gegevens in het eigen persoonsdossier. Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

Toegang tot het persoonlijk dossier:
Het digitale persoonlijke dossier is zo beveiligd dat onbevoegde derden hier geen toegang tot hebben. Beroepskrachten of anderen die het persoonsdossier nodig hebben voor hun werkzaamheden binnen dagbesteding de Bosrand, hebben getekend voor beroepsgeheim.

Wij vragen ouder(s) altijd om het AVG toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze kunt u vinden in het informatieboekje hier op de website.