Klachtenregelement

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over dagbesteding de Bosrand. Een klacht houdt in dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u wordt behandeld door de medewerkers van de of dat u ontevreden bent over de geboden zorg of faciliteiten.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Er zijn meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u gebruikt.

Klachtenprocedure

Klachten komen bij Dagbesteding de Bosrand binnen via de medewerkers, bestuurder, via een ingevuld klachtenformulier op de website of schriftelijk. Er wordt dan afgewogen of er een gesprek met de betreffende medewerker kan worden ingepland. Wanneer er geen passende oplossing kan worden gevonden is er mogelijkheid te verwijzen naar onze interne klachtenfunctionaris. Indien dit niet afdoende blijkt zullen wij verwijzen naar een externe klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg.

De cliënt (en/of ouder/vertegenwoordiger) kunnen gebruik maken van de interne vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris Peter F.C. Kruijsen. Deze persoon kan de cliënt helpen het probleem op te lossen en is uitsluitend voor de cliënt. Wanneer dit nog onvoldoende blijkt om de klacht op te lossen wordt het klachtenportaal zorg ingeschakeld.

Ondersteuning en bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris draagt bij tot het bespreekbaar maken van de klacht en oplossing. In een uiterst geval komt de klacht bij Klachtenportaal Zorg, dit is een onpartijdige organisatie die een conflict beslecht.

Contactpersoon
● Peter F.C. Kruijsen is de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris betreft de klachten van Dagbesteding de Bosrand.
● Wanneer u onduidelijkheden ondervindt over het oplossen of indienen van een klacht, kunt u hem inschakelen om de procedure voor een klacht te starten.
● Wanneer u een mail stuurt naar info@triveta.nl ter attentie van Peter F.C. Kruijsen met een contactverzoek, dan wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. Tevens kunt u telefonisch contact op nemen met Peter via 0627436584.
De contactpersoon kan ten alle tijden overleg plegen met het team van Dagbesteding de Bosrand.

Hieronder vindt u kort samengevat de mogelijkheden om met uw klacht om te gaan:

  • U vult het klachtenformulier in op de website/schriftelijk of maak uw klacht kenbaar bij de medewerker/bestuurder.
  • Bespreek de klacht eerst op een rustig tijdstip met de medewerker of met R. Thole (bestuurder)
  • Maak met de medewerker of met R. Thole een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel een familielid of een vertegenwoordiger(s) mee.
  • Maak een afspraak voor een gesprek met de interne klachtenfunctionaris van dagbesteding de Bosrand.

Indien dit ook geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd dan kunt u een klacht indienen bij klachtenportaal zorg.

Via deze link: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/