Wie kent ons al en wie nog niet?

Uiteraard hebben we meteen onze contractpartners op de hoogte gesteld van onze behaalde resultaten van gisteren. Nu is het van belang iedereen te laten weten dat wij er zijn. Dit doen wij de komende tijd door onze gegevens te verspreiden op een flyer. In het regiomagazine dat deze week verspreid wordt in de gemeente Westerwolde en Stadskanaal staat onze flyer ook groot afgebeeld. Tevens hebben wij contact met sociale wijkteams zodat deze ook weten dat wij als organisatie er zijn om kinderen, jongeren en (jong) volwassenen te ondersteunen en begeleiden. Dit doen wij zowel ambulant als in onze dagbesteding.

Ingrado – Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling op deze website staat de definitie van ‘thuiszitter’ omschreven als ‘leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Ook is er op deze website sprake van absoluut verzuim. Wij maken ons zorgen over deze kinderen/jongeren en vanuit o.a. die gedachtegang hebben wij het initiatief genomen om voor deze kinderen/jongeren een programma voor te creëren met als belangrijkste uitgangspunt ontwikkeling. Wij werken aan deze ontwikkeling middels de 5 kerndoelen; Zelfzorg, Zekerheid, Sociaal/emotionele ontwikkeling, Eigenwaarde, en Talentontwikkeling.

Wij werken aan deze 5 kerndoelen door workshops aan te bieden met uiteenlopende onderwerpen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld workshops gericht op tandenpoetsen, grenzen aangeven, kwaliteiten, gezonde voeding en de seizoenen. Vanzelfsprekend wordt hierbij kritisch gekeken naar de behoefte van de groep en de individuen. Verrijking van de aangeboden workshops is altijd mogelijk.

Ben of ken jij iemand die behoefte heeft aan deze manier van kennis opdoen/ontwikkeling verwijs hem/haar dan naar ons. Een kennismakingsgesprek met één van onze teamleden is altijd vrijblijvend. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, vooral voor het verkrijgen van een eerste indruk. Wellicht tot ziens!

Team Dagbesteding de Bosrand

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.